Konsten att slappna av på fritidshemmet
: fritidspedagogers och lärare i fritidshems arbete med att skapa och designa rekreationsmöjligheter på fritidshemmet

  • Jonathan Hammarlund
  • Johannes Davidsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2018-May-14
Original languageSwedish
SupervisorMarcus Johansson (Supervisor) & Barbro Bruce (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'