Kritiskt arbete inom svenskämnet
: En studie i hur fem lärare arbetar med källkritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande och att kritiskt granska

  • Claes Brimsjö
  • Per Johansson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2018-Feb-01
Original languageSwedish
SupervisorChristoffer Dahl (Supervisor) & David Petersson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Languages and Literature (602)

Cite this

'