Kulturella möten i den svenska skolan
: En studie om möten mellan grundskollärare och barn och föräldrar med muslimsk bakgrund

 • Cecilia Göransson
 • Amanda Nilsson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2010-Feb-05
  Original languageSwedish
  SupervisorElisabet Malmström (Supervisor) & Eva Svederberg (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '