Kunskap, digitala system och den professionella läraren
: – en problematisering av användandet av digitala system vid kunskapsbeskrivningar i skolan

Translated title of the thesis: Knowledge, digital systems and the professional teacher: - A problematisation regarding the use of digital systems in knowledge descriptions in schools
 • Kristina von Hausswolff

  Student thesis: Master, two years

  Date of Award2015-Sept-25
  Original languageSwedish
  SupervisorAnders Eklöf (Supervisor), Torgny Ottosson (Examiner) & Jonas Aspelin (Examiner)

  Educational program

  • Masterprogram i utbildningsvetenskap

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '