Kvinnlig könsstympning
: En litteraturstudie om vårdpersonals erfarenheter av möten med kvinnor som genomgått könsstympning

 • Ngoc Pham
 • Sabrina Zlatar

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2016-Dec-29
  Original languageSwedish
  SupervisorMarina Sjöberg (Supervisor) & Eva Clausson (Examiner)

  Educational program

  • Study Programme in Nursing

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

  Cite this

  '