Kvinnliga chefers möjligheter att disponera sin tid – om skapandet av en balansgång mellan arbete och fritid i ett flexibelt arbetsliv

 • Emma Taylor
 • Sandra Milosavljevic

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Courses and Subjects

  • Psychology

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '