Kvinnors känslomässiga reaktioner och upplevelser av att få diagnosen bröstcancer
: en litteraturstudie

 • Elin Mattsson
 • Jenny Törngren

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2009-Sep-23
  Original languageSwedish
  SupervisorIrene Persson (Supervisor)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

  Cite this

  '