Lärande för hållbar utveckling med den sociala dimensionen i fokus
: En kvalitativ studie i förskolan

  • Mirjana Vlajku

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2022-Dec
Original languageSwedish
SupervisorDimitrios Nikolaou (Supervisor) & Örjan Hansson (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'