Lärarens personlighet, kommunikation och känslor samt dess betydelse i relationen till eleven

 • Anel Hubanic

  Student thesis: Professional degree, Basic level

  Abstract

  Arbetet koncentrerar sig kring viktiga faktorer hos en lärares personlighet, kommunikation och känslor i en lärare-elevrelation. I litteraturgenomgången belyses olika faktorer i dessa tre områden som kan påverka relationen ur ett lärarperspektiv. Dessa faktorer är bland andra självförståelse, självanalys, intuitivt lyssnande och empati. Empirin är uppbyggd kring en kvalitativ studie där tre lärare och en elevassistent på en grundskola har intervjuats för att ta reda på deras uppfattningar kring de områden som nämns här. Det framkom att de flesta respondenter var medvetna om ovannämnda områden och deras betydelse för relationen. Flera lärare utryckte tillit, trygghet samt öppenhet som viktiga komponenter i relationsbyggandet. Dessutom påtalas vikten av att våga vara personlig och mänsklig i förhållandet till eleverna. Positiv inställning och känslor hjälper till att underhålla den ömsesidiga respekten i relationen.

  Date of Award2010-Mar-02
  Original languageSwedish
  SupervisorLena Grollmus (Supervisor)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '