Lärares arbete med flerspråkiga elevers ordförrådsutveckling - en undersökning av fyra lärares arbete

 • Emma Eriksson
 • Malin Herdmo
 • Anna Tenten

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2017-Mar-08
  Original languageSwedish
  SupervisorChristoffer Dahl (Supervisor) & Petra Magnusson (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '