Lärares arbetssituation
: En studie kring hur lärare erfar och uppfattar arbetsuppgifter och arbetstid

 • Frida Wittzell
 • Hanna Nilsson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2013-Jan-28
  Original languageSwedish
  SupervisorKathe Ottosson (Supervisor) & Eva Davidsson (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '