Lärarnas perspektiv på bedömning av praktiskt arbete i ämnet biologi för åk 7–9

  • Dijana Grkovska

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Jan-25
Original languageSwedish
SupervisorElisabeth Einarsson (Supervisor), Torgny Ottosson (Examiner) & Anders Jönsson (Examiner)

Educational program

  • Teacher Education

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'