Läroboken, en trygghet för lärare och elever! - en studie av lärare och elevers inställning till lärobokens användande i matematikundervisningen i skolår 4 och 5

 • Madeleine Bruhn
 • Kristina Mårtensson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '