Läromedel - på vilka grunder?
: en kvalitativ studie kring matematikundervisning i grundskolans årskurs 1-3

 • Emma Särvegård
 • Anette Bengtsson

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2018-Jan-30
  Original languageSwedish
  SupervisorKristina Juter (Supervisor) & Örjan Hansson (Examiner)

  Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

  Cite this

  '