Läsinlärning och lässvårigheter En kvalitativ studie i hur pedagoger arbetar med läsinlärning och lässvårigheter i skolår 1 och 2

 • Anne-Maj Andersson
 • Jörgen Carlsson
 • Eva Gustavsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '