Läsinlärningsprocessen
: en jämförande studie mellan klasser med allmän respektive Montessoriinriktning

 • Jenny Kulneff
 • Christel Lindkvist

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2004-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '