Läsmotivation ur elevernas perspektiv
: Faktorer som driver eller hindrar motivationen till att läsa skönlitterära böcker

Translated title of the thesis: The motivation to read from a student perspective: Factors which prompt or hinder motivation to read fiction
  • Sandra Björk
  • Emma Robertsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Jun-18
Original languageSwedish
SupervisorAnna Smedberg Bondesson (Supervisor) & Ola Svensson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'