Lässvårigheter på mellanstadiet ur ett lärarperspektiv
: "På mellanstadiet finns det både de som faktiskt knappt kan läsa till de som läser som vuxna - och allt däremellan"

  • Elin Olsson

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Jun-11
Original languageSwedish
SupervisorAnna Smedberg Bondesson (Supervisor) & Jonas Asklund (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)
  • Pedagogy (50301)

Cite this

'