Laborera mera Kan laborativt arbetssätt under de tidiga skolåren förebygga matematiksvårigheter?

 • Kristina Persson
 • Petronella Rooth
 • Siv Sundblad
 • Karin Uthas

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2008-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '