Landskapsförändringar och deras påverkan på dagens biodiversitetsmönster hos kärlväxter i ett skånskt jordbrukslandskap

 • Jana Biederstädt

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2014-Nov-24
  Original languageSwedish
  SupervisorJohanna Grönroos (Supervisor), Joachim Regnéll (Supervisor) & Magnus Thelaus (Examiner)

  Educational program

  • Landscape Science Programme

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Ecology (10611)
  • Botany (10607)
  • History (60101)

  Cite this

  '