LEK är LIV En studie om hur pedagoger uttrycker sig om lek, lärande och lekarbete som ett specialpedagogiskt arbetssätt

 • Bodil Tinnert

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '