Lek och undervisning i förskolan
: en kvalitativ studie av hur förskollärare uppfattar begreppen lek, undervisning och lärande i förskolan

  • Beheshta Abdul Malik
  • Helena Asamoah

Student thesis: University Diploma

Date of Award2020-Jan-14
Original languageSwedish
SupervisorMarta Palla (Supervisor) & Lars-Erik Nilsson (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'