Leken i förskolan
: En studie av pedagogers uppfattningar av lekens betydelse i förskolan

 • Mette Kristensson
 • Viktoria Svensson

  Student thesis: Professional degree, Basic level

  Date of Award2014-Jan-20
  Original languageSwedish
  SupervisorLaila Gustavsson (Supervisor) & Lena Bäckström (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '