”Liksom putta in det,lura in dem lite grand i detta” - En intervjustudie kring lärares uppfattning om barns språkutveckling samt läs- och skrivlärande

 • Ida Berndtsson
 • Carina Persson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '