Likvärdighet - en relationsfråga?
: En undersökning av förskollärares uppfattningar om en likvärdig utbildning i förskolan

 • Malin Andersson
 • Dzeneta Sach

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2018-Jan-12
  Original languageSwedish
  SupervisorCaroline Karlsson (Supervisor) & Lena Bäckström (Examiner)

  Educational program

  • Förskollärarutbildning

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '