Livskamrat och anhörigvårdare
: en litteraturstudie om anhörigvårdares upplevelse av att vårda sin partner i hemmet

 • Anette Johansson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2013-Aug-06
  Original languageSwedish
  SupervisorAnna Pålsson (Supervisor) & Agneta Abrahamsson (Examiner)

  Educational program

  • Study Programme in Nursing

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Nursing (30305)

  Cite this

  '