Livskunskap genom skönlitteratur - vad säger styrdokument och modern forskning och vilken medvetenhet finns hos lärare och elever?

 • Maria Bolin
 • Natalia Strömberg

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '