Lusten att lära naturvetenskap kopplat till olika arbetssätt

  • My Andersson
  • Alexandra Malm

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Jun-13
Original languageSwedish
SupervisorMaria Eriksson (Supervisor) & Ola Magntorn (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'