Mångkultur i förskoleklassen - en studie av pedagogiska arbetssätt i det mångkulturella klassrummet

 • Lina Karlsson
 • Rasema Perviz

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Dec-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '