"Måsteverk" och läsglädje
: en studie om hur svensklärare på gymnasiet väljer skönlitteratur

 • Anna Eklund
 • Anna Persson

  Student thesis: Professional degree, Advanced level

  Date of Award2011-Jun-30
  Original languageSwedish
  SupervisorAnnaClara Törnqvist (Supervisor) & Lennart Leopold (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 22,5 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '