Möjliga samband mellan motoriskträning och läs - och skrivinlärning?
en studie om hur läs och skrivinlärning kan förändras genommålinriktad motorisk träning i årskurs 1 och 2

 • Linnéa Andersson
 • Josefin Jeppsson

  Student thesis: Professional degree, Basic level

  Date of Award2013-Dec-30
  Original languageSwedish

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '