Möjligheter eller hinder? Skolutveckling utifrån ett specialpedagogiskt- och ett skolledarperspektiv

 • Petra Fördig Mössler
 • Eva Schelin

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '