”Man är nöjd med vad man har sagt”
: En undersökning av förskollärares erfarenheter kring utvecklingssamtal i förskolan

 • Anni Körkkö Arvidsson
 • Marie Nilsson

  Student thesis: Professional degree, Basic level

  Date of Award2012-Aug-22
  Original languageSwedish
  SupervisorIngrid Lindahl (Supervisor) & Susanne Thulin (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '