"Man får inte bara ett nej!"
: En studie om pedagogers förhållningssätt angående barns delaktighet och inflytande i förskolan.

 • Emilie Strömbäck
 • My Räty

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2015-Jun-10
  Original languageSwedish
  SupervisorEmelie Nilsson (Supervisor) & Maria Rosberg (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '