"Man får vara deras vikarierande pannlob" Möjligheter och svårigheter i omvårdnaden av personer med frontallobsskador vid demenssjukdom/ ”You have to be their deputy frontal lobe” Possibilities and difficulties in nursing care of persons having dementia with frontal lobe dysfunction

 • Ellinor Edfors

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2006-Jun-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Medical and Health Sciences (3)

  Cite this

  '