"Man kan inte vara en Gestapo liksom..."
: Förskolepedagogers uppfattningar om barns delaktighet i relation till samlingen

 • Julia Dahlbom
 • Ida Lundqvist Nilsson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2018-Jan-05
  Original languageSwedish
  SupervisorCaroline Karlsson (Supervisor) & Lena Bäckström (Examiner)

  Educational program

  • Förskollärarutbildning

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '