”Man ser så mycket och lär sig så mycket om barnet genom leken”
: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar om att delta i fantasilek tillsammans med barn

Translated title of the thesis: “You see so much and learn so much about the child through the play”: An interview study of preschool teacher´s perceptions of participating in children's imaginative play
  • Emilia Nilsson
  • Olivia Svensson

Student thesis: Professional degree, Basic level

Date of Award2021
Original languageSwedish
SupervisorElisabet Radeklev (Supervisor) & Susanne Thulin (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'