”Man ska inte ge ett barn inflytande över sånt som de inte kan se de långsiktiga konsekvenserna av”
: En studie om reellt elevinflytande i matematikundervisningen

 • Emelie Hallengren
 • Scarlett Roa Cortés

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2011-Jan-31
  Original languageSwedish
  SupervisorPia Thornberg (Supervisor) & Kristina Juter (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

  Cite this

  '