”Man vill ju inte känna sig osäker och rädd”
: En studie utifrån barns perspektiv om social trygghet på fritidshemmet

 • Ida Andersson
 • Fredrik Nilsson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2015-Jun-10
  Original languageSwedish
  SupervisorMartin Eksath (Supervisor) & Anna Linge (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

  Cite this

  '