Matematik i förskolan
: En intervjustudie om hur förskollärare tolkar de matematiska strävansmålen i lpfö 98/10

 • Maria Stenros
 • Josefine Olsson

  Student thesis: Professional degree, Basic level

  Date of Award2012-Oct-11
  Original languageSwedish
  SupervisorIngemar Holgersson (Supervisor)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

  Cite this

  '