Matematik och musik i förskolan
: En undersökning kring pedagogernas syn på barns matematikinlärning med musiken som hjälpmedel.

 • Emelie Jönsson

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2014-Mar-03
  Original languageSwedish
  SupervisorChristel Persson (Supervisor) & Anna Linge (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Didactics (50302)

  Cite this

  '