Med ögonen på förmågor – En studie av åtgärdsprogram upprättade i skolan

 • MayBritt Hjortenbrink
 • Lisbeth Persson

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2005-Jul-01
  Original languageSwedish

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '