Mellan framtidstro och förtvivlan
: om sju ungdomars syn på att leva med diagnos

  • Julius Merino

Student thesis: Master, one year

Date of Award2020-Oct-02
Original languageSwedish
SupervisorCharlotte Tullgren (Supervisor) & Sören Augustinsson (Examiner)

Educational program

  • Masterprogram i utbildningsvetenskap

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Educational Sciences (503)

Cite this

'