”Men är man liksom med där så kan leken bygga ofantligt bra broar till andra kompisar utan att vi har samma verbala språk”
: Leken som verktyg för att främja trygghet för nyanlända barn i förskolan

Translated title of the thesis: "But if you are there the play can build enormous bridges to other friends without having the same verbal language": Play as an instrument for promoting confidence for newly arrived children in preschool
  • Sofie Hammerå
  • Anna Kördel

Student thesis: Bachelor

Date of Award2018-Dec-18
Original languageSwedish
SupervisorIngmarie Bengtsson (Supervisor) & Eva Borgfeldt (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)
  • Pedagogy (50301)
  • Learning (50303)

Cite this

'