"Men det finns flickor som puttas och pojkar som är snälla."
: En studie om förskollärares förhållningssätt till genus i förskolan

Translated title of the thesis: ”But there are girls who push others and boys who are kind.”: A study about preschool teachers approach to gender in preschool
  • Rebecca Henriksson
  • Matilda Hedlund

Student thesis: Bachelor

Date of Award2019-Jan-11
Original languageSwedish
SupervisorAdam Droppe (Supervisor) & Eilard Angerd (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'