Mer lika än olika - kvinnor och mäns kroppsuppfattning, självkänsla och kroppsjämförelse

 • Inger Molin

  Student thesis: Master, one year

  Date of Award2007-Jan-01
  Original languageSwedish

  Courses and Subjects

  • Psychology

  Swedish Standard Keywords

  • Social Sciences (5)

  Cite this

  '