Militärkuppen i Grekland 1967
: en kvalitativ studie av fem svenska tidningars rapportering av militärkuppen.

 • Daniella-Nila Marandidou

  Student thesis: Bachelor

  Date of Award2017-Sept-27
  Original languageSwedish
  SupervisorKlas-Göran Karlsson (Supervisor) & Ulf Zander (Examiner)

  Educational program

  • Teacher Education

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • History (60101)

  Cite this

  '