Min uppgift är att försöka förstå ”barnets bästa”
: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av begreppet ”barnets bästa” och barnkonventionen

  • Evelina Gustafsson
  • Anna Rickardsson

Student thesis: University Diploma

Date of Award2020-Jan-02
Original languageSwedish
SupervisorLena Bäckström (Supervisor) & Hilma Holm (Examiner)

Educational program

  • Förskollärarutbildning

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

Cite this

'