Modersmålets betydelse
: Hur lärare använder elevers modersmål i undervisningen, samt deras inställning till elevernas modersmål.

 • Ulrika Nellsjö
 • Jenny Ormberger

  Student thesis: University Diploma

  Date of Award2010-Dec-09
  Original languageSwedish
  SupervisorMargrethe Brynolf (Supervisor) & Anna Flyman Mattsson (Examiner)

  University credits

  • 15 HE credits

  Swedish Standard Keywords

  • Pedagogy (50301)

  Cite this

  '