Motivation till läsning av skönlitteratur
: Legitimerade svensklärares erfarenheter årskurs 1-3

  • Ida Hansson
  • Amanda Johansson

Student thesis: Professional degree, Advanced level

Date of Award2021-Dec
Original languageSwedish
SupervisorChristoffer Dahl (Supervisor) & Anna Smedberg Bondesson (Examiner)

Educational program

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

University credits

  • 15 HE credits

Swedish Standard Keywords

  • Pedagogical Work (50304)

Cite this

'